RAZREĐIVANJE SLIKARSKIH BOJA

Razređivanje je postupak kojim se u već gotovu boju, po potrebi, dodaje odgovarajući razređivač, kako bi se smanjila gustina, i time prilagodila podlozi i alatu koji se koristi za nanošenje. U toku procesa sušenja razređenog materijala, razređivač nestaje iz sistema otparavanjem. Nema ga u osušenoj boji. Pored pravog, postoje i pseudo razređivači, koji po sušenju boja delom ostaju u boji, i zbog toga, utiču na određena svojstva boje.

Boje iz naše ponude dolaze na tržište spremne za upotrebu, već pripremljene za nanošenje.

*Napomena: Savetujemo, da se najpre, na malom uzorku isproba boja u stanju isporuke, bez razređivanja. Ako postoji potreba, boju dodatno razrediti prema preporuci proizvođača.

Zablude o razređivanju:

– Pogrešno, a često prisutno mišljenje, je da razređivanje boje velikom količinom razređivača možemo da dobijemo od pokrivne, transparentnu boju. Dodatkom razređivača, u većoj količini od preporučene, smanjuje se količina veziva, pigmenata i ostalih komponenti, čime se remete osnovne karateristike boje (nijansa, vezivnost, pokrivnost, gustina…). Na ovaj način dobiće se posna i loša boja.

– Od boje namenjene za nanošenje četkom, valjkom, špahtlom, prskanjem pištoljem, beskonačnim razređivanjem ne može se dobiti boja za airbrush. Na taj način, dobiće se mešavina bez vezivnosti, sa slabom pokrivnošću i obojenošću, koja će i dalje zapušavati diznu airbrush pištolja. Sastav boja za airbrush je specifičan, tako da je jedino rešenje korišćenje adekvatne boje.

Razređivanje uljanih slikarskih boja:

Spektar Art” uljane boje su spremne za nanošenje. Međutim, kada postoji potreba da se razrede, to se može učiniti:

terpentinom:

Količina terpentina ne bi trebalo da bude veća od 10% u odnosu na količinu boje. Boja će podnositi i veću količinu terpentina od preporučene, ali sa povećanjem količine terpentina, smanjivaće se viskoznost boje, lepljivost, sjaj, pokrivnost. Sušenje boje će se ubrzati.

Pored terpentina, kao pravog razređivača, mogu se koristi i laneno ulje i uljani medium ( pseudo razređivači).

laneno ulje:

Razređivanjem boja rafinisanim lanenim uljem, sušenje boje će se donekle produžiti, pokrivnost i sjaj smanjiti. Ne preporučujemo da se za razređivanje uljanih boja koristi firnis lanenog ulja (ukuvano laneno ulje), zato što loše utiče na karakteristike osušene slike u budućem vremenu (žućenje, pucanje…).

uljani medium:

Dodavanjem uljanog mediuma smanjuje se pokrivnost boje, sjaj boje se povećava, reološke karakteristike boje (konzistencija) se ne remete značajno, tako da i dalje boja može da se nanosi u debljim slojevima, reljefno. Povećava se transparentnost i elastičnost boje. Dodatak uljanog mediuma može da u blagoj meri uspori sušenje uljane boje (zavisi od količine dodatog mediuma u boju).

Razređivanje akrilnih slikarskih boja (acryl-profy, acryl-hobby, acryl-metallic, acryl-fluo, acryl-sedef, boja za tablu, phosphorescent glow):

Kao i uljane boje, akrilne boje iz naše ponude, spremne su za korišćenje. Kada ih je ipak potrebno razrediti, radi prilagođavanja pojedinih karakteristika vezanih uglavnom za način nanošenja i krajnji efekat, mogu se razrediti vodom kao pravim razređivačem i akrilnim mediumom, akrilnim vezivom i akrilnim lakom kao pseudo razređivačima.

– Voda:

Razređivanje vodom, do preporučene količine od 10%, smanjiće se viskoznost boje, što će omogućiti bolje razlivanje i nanošenje boje na podlogu. Dodatak do 10% vode, neće poremetiti ostale bitne karakteristike boje: pokrivnost, moć obojenja, vezivnost za podlogu, elastičnost…

– Pseudo razređivači (acryl medium, acryl vezivo, acryl lak):

Dodatkom pseudo razređivača u ove boje, u preporučenoj količini do 10%, neznatno će se smanjiti pokrivnost i moć obojenja a povećaće se sjaj i razlivanje. Vezivnost boja neće biti ugrožena.

*Napomena: Tekst se odnosi na slikarske boje i materijale koje proizvodi Spektar d.o.o.

Odabir sirovina i tehnologija proizvodnje razlikuje se od proizvođača do proizvođača. Iz tog razloga, kada je potrebno međusobno kombinovati više proizvoda (boje, lakovi, mediumi, veziva, razređivači, sikativi, retarderi…), naša preporuka je da se koriste proizvodi istog proizvođača.

OBAVEŠTENJE

Poštovani kupci, obaveštavamo Vas da nećemo raditi u periodu
od 23.06. do 28.06.2024.godine

Poštovani kupci,obaveštavamo Vas da nećemo raditi u periodu
od 01.01. do 15.01.2024.god.
Sve porudžbine koje budu uplaćene do 26.12.2023.biće poslate
27. i 28.12.2023.god.
Porudžbine i uplate koje stignu posle ovih datuma,šaljemo od
15.01.2024.god.

SREĆNU I USPEŠNU 2024. ŽELI VAM SPEKTAR doo.