LANENO ULJE

Rafinisano laneno ulje, visokog stepena čistoće.
Spada u grupu polusušivih ulja.
Koristi se za rastvaranje određenih prirodnih i veštačkih smola, voskova (karnauba vosak, damar smola…), u proizvodnji slikarskih boja, mediuma, emulzija, prajmera, lakova, lepkova… na uljanoj bazi, razređivanje proizvoda kao što su: uljane boje, boje za grafiku, uljani medium, uljani mikstioni
Za detaljnije informacije o proizvodu pogledati tehnički list .

Pakovanja u ponudi: