TERPENTIN

Terpentin visokog stepena čistoće.
Koristi se za rastvaranje određenih prirodnih i veštačkih smola, voskova (karnauba vosak, damar smola…), u proizvodnji slikarskih boja, mediuma, emulzija, prajmera, lakova, lepkova… na uljanoj bazi, razređivanje proizvoda kao što su: uljane boje, boje za grafiku, damar lak, uljani mikstioni
Za detaljnije informacije o proizvodu pogledati tehnički list.

Pakovanja u ponudi: