SIKATIV i SIKATIV konc.

Sredstva koje se koriste za ubrzavanje sušenja slikarskih uljanih boja.
Prilikom delovanja, utiču na dubinsko i površinsko sušenje uljane boje.
Kada boja osuši, neće doći do promena na sloju boje, koje mogu nastati usled neravnomernog sušenja.
U ponudi su sikativ i sikativ koncentrovani- dva puta jači.
Za detaljnije informacije o proizvodima pogledati tehničke listove.

Pakovanja u ponudi: