ULJANA BOJA

Slikarska boja na uljanoj bazi.

Ne sadrži sikative.

Podloge na koje se nanosi: platno, daska, papir, karton i slično.

Odlikuje se bogatim, intenzivnim tonovima, sa paletom koja sadrži preko 40 nijansi.

Pročitajte više...

  • Podloga se može preparirari slikarskom preparaturom gesso pre nanošenja
    boje.
  • Spremna je za upotrebu, može se razrediti lanenim uljem ili terpentinom.
  • Sjaj boje može se povećati dodavanjem uljanog mediuma.
  • Transparetnost boje može se povećati dodavanjem uljanog mediuma.
  • Sušenje boje može se ubrzati dodavanjem sikativa.
  • Ako je to potrebno, za završno lakiranje koristiti damar lak ili damar
    lak mat.

Izgled nijansi zavisi od podešenosti vašeg ekrana tako da postoji mogućnost odstupanja od originala.
Proizvode možete poručiti iz ton karte.

Za detaljnije informacije o proizvodu pogledati tehnički list.


Izgled nijansi zavisi od podešenosti vašeg ekrana tako da postoji mogućnost odstupanja od originala.

Proizvode možete poručiti iz ton karte.
Pakovanja i cene:

zlatna i srebrna – tuba
ml 20 50
dinara 150,00 300,00
ostale nijanse – tuba
ml 50 130
dinara 180,00 380,00
teglica
ml 500
dinara 1100,00

Pakovanja i cene:

zlatna i srebrna – tuba
ml 20 50
dinara 150,00 300,00
ostale nijanse – tuba
ml 50 130
dinara 180,00 380,00
teglica
ml 500
dinara 1100,00