ULJANI MEDIUM

Medium na uljanoj bazi. Namena: Proizvodnja uljanih boja, povećanje sjaja uljanih boja, postizanje transparentnih tonova uljanih boja, završno lakiranje bojenih i nebojenih površina…
Za detaljnije informacije o proizvodu pogledati tehnički list.

Pakovanja u ponudi: