GUSTINA I POKRIVNOST BOJA

Da li je boja koja ima veću gustinu pokrivnija od boje koja ima manju gustinu?

Gustina boje je fizička karakteristika: odnos mase i zapremine. Ukoliko je taj odnos veći, boja je gušća. Izražava se u kg/m³ (g/cm³). Gustina boje zavisi od vrste i količine komponenti koje ulaze u njen sastav (pigmenti, punioci, veziva, rastvarači, pomoćne materije).

Gustina boje određuje način na koji se boja nanosi (četka, špahtla, valjak, raspršivanje- airbrush, umakanje…).

 

Pokrivnost boje je sposobnost boje da pri ravnomernom nanošenju na jednobojnu površinu učini tu površinu „nevidljivom“, da je pokrije, ili naneta preko crno bele podloge, poništi crno beli kontrast. Pokrivnost se izražava preko količine boje po jedinici površine potrebne da pokrije podlogu (g/m² ili ml/m²). 

Pokrivnost boje je prvenstveno određena vrstom, veličinom čestica pigmenta i količinom pigmenta, a u manjoj meri punilaca i ostalih komponenti. Neki pigmenti su pokrivniji od drugih, to ne ukazuje na njihov kvalitet već njihovu prirodu. Pigment koji ima veću pokrivnost nije kvalitetniji od onog manje pokrivnog. Različite su prirode, sastava, ne kvaliteta. Pokrivnost u okviru jedne vrste boje može da varira, u zavisnosti od komponenti koje ulaze u njen sastav.

Dakle, na osnovu navedenog, proizilazi da su gustina i pokrivnost boje različite osobine, odnosno da gusta boje ne znači i pokrivna boja, i obrnuto. U zavisnosti od namene boje, moguće je napraviti gustu boju manje pokrivnosti ili boju male gustine visoke pokrivnosti. 

Koju će boju korisnik odabrati, zavisi od toga šta želi da postigne. Na osnovu toga, bira boju koja je veće ili manje gustine, pokrivna, polupokrivna ili transparentna. 

Na „gotovu” boju, donekle se može uticati, na neke od karakteristika boja, dodavanjem određenih materijala. 

Kada su akrilne slikarske boje u pitanju (acryl profyacryl hobbyacryl metallicacryl fluoacryl sedefboja za tabluphosphorescent glow), moguće je uticati na gustinu boje dodavanjem, naravno- vode, ili materijala: acryl vezivaacryl mediuma, ili acryl laka. Na taj način može se smanjiti gustina boje. 

Kada su uljane slikarske boje u pitanju, takođe, se može uticati na smanjenje gustine boje, dodavanjem lanenog uljaterpentinauljanog mediuma

Na pokrivnost „gotove” boje, takođe donekle, moguće je uticati.

Dodavanjem acryl vezivaacryl mediuma ili acryl laka u akrilnu boju (acryl profyacryl hobbyacryl metallicacryl fluoacryl sedefboja za tabluphosphorescent glow) dobiće se manje pokrivna- transparentnija boja. Isti efekat, dobija se i kada se u uljanu boju doda uljani medium.

Prilikom dodavanja materijala u „gotovu“ boju, potrebno je voditi računa o preporučenim količinama materijala koji se dodaje, kako se ne bi narušile bitne karakteristike boje. 

*Napomena: Tekst se odnosi na slikarske boje i materijale koje proizvodi Spektar d.o.o.

Odabir sirovina i tehnologija proizvodnje razlikuje se od proizvođača do proizvođača. Iz tog razloga, kada je potrebno međusobno kombinovati više proizvoda, naša preporuka je da se koriste proizvodi istog proizvođača. 

OBAVEŠTENJE

Poštovani kupci, obaveštavamo Vas da u peridu 22.jula do 19.avgusta 2024. godine nećemo raditi zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora.

Poštovani kupci,obaveštavamo Vas da nećemo raditi u periodu
od 01.01. do 15.01.2024.god.
Sve porudžbine koje budu uplaćene do 26.12.2023.biće poslate
27. i 28.12.2023.god.


Porudžbine i uplate koje stignu posle ovih datuma,šaljemo od
15.01.2024.god.

SREĆNU I USPEŠNU 2024. ŽELI VAM SPEKTAR doo.