FLUORESCENTNI, FOSFORESCENTNI ILI NEON PIGMENT?

Često pitanje koje nam postavljate tiče se odabira između fluorescentnog, fosforescentnog i neon pigmenta. 

Ljude najpre bune  slični pojmovi fluorescencije i fosforescencije. Iako slični, ova dva pojma se ipak razlikuju. 

Osnovna razlika između fosforescentnog i fluorescentnog pigmenta je da fosforescentni pigmenti svetle u mraku, dok fluorescentni pigmenti ne svetle u mraku.

Fluorescentni pigmenti su oni koji se na dnevnom svetlu odlikuju karakterističnim, „drečavim“ efektom. Ovaj efekat se pojačava pod UV svetlom. Oni u mraku ne svetle „sami od sebe”.

Nemaju svi fluo pigmenti isti efekat. Neki više „dreče” od ostalih. Violet i plavi (najtamniji) ispoljavaju slabiji efekat pod UV svetlom od ostalih. Violet ima vrlo slab efekat, plavi ga praktično nema. Razlog za to leži u njihovoj prirodi, ne u kvalitetu. Fluorescentni pigmenti nisu otporni na sunčevu svetlost. 

Fosforescentni pigmenti svetle u mraku. Efekat fosforescencije zasniva se na upijanju prirodnog/veštačkog svetla. Fosforescentni pigment u mraku isijava svetlost koju je upio. Taj efekat isijavanja traje određeni vremenski period (u pitanju su minuti ili sati), nakon čega efekat slabi i na kraju prestaje.

Dužina i intenzitet isijavanja zavise od dužine izloženosti svetlosnom izvoru i njegovom intenzitetu. Kao i kod fluo pigmenata, fosforescetni pigmenti ne svetle svi istim intenzitetom, neki imaju jači efekat od drugih. 

Za razliku od fluorescentnog pigmenta koji na dnevnom svetlu „dreči“, fosforescentni pigment je na dnevnom svetlu obično slabijeg intenziteta. Tako će jedan isti pigment (sa efektom fosforescencije) na svetlu biti bledo žut, dok će u mraku isijavati jako žuto-zelenu boju.

Fosforescentni pigmenti imaju dobru otpornost na spoljašnje uticaje, kao što su sunce, kiša, hemikalije.

U ovu diskusiju uključićemo i neon pigmente koji se po svojim karakteristikama nalaze između fluo i fosforescentnih pigmentata, tj. imaju sličnosti i sa fluo i sa fosforescentnim pigmentima.

Neon pigmenti kombinuju efekte fluo i fosforescentnih pigmenata i imaju obojenost na dnevnom svetlu jaču od fosforescentnih, i po tome su sličnije fluo pigmentima, mada manje „dreče“ od njih. Neon pigmenti svetle u mraku (ovaj efekat je svojstven fosforescentnim pigmentima. Kod neon pigmenata ovaj efekat je slabiji nego kod fosforescentnih). Neon pigmenti, kao i fluo pigmenti nisu otporni na visoke temperature i sunčevu svetlost.

Obzirom da se radi o tri različite vrste pigmenata sa sličnim, kombinovanim efektima, radi lakšeg snalaženja, navodimo njihove karakteristike na sledeći način:

Fluorescentni efekat: 

Na dnevnom svetlu: dreči

Pod UV svetlom (black light): pojačana drečavost

U mraku: ne svetli

Fosforescentni efekat:

Na dnevnom svetlu: slab intenzitet

U mraku: svetli

Neon efekat: 

Na dnevnom svetlu: obojeni (više nego fosforescentni, manje nego fluo)

U mraku: svetle (manje nego fosforescentni)

Kada su u pitanju specifični proizvodi poput ovih, naša preporuka je da se, pre konkretnog rada, naprave probe na manjem uzorku. Na taj način bolje ćete se upoznati sa njihovim specifičnostima i moći ćete maksimalno da iskoristiti njihove mogućnosti na konkretnom radu