FOSFORESCENTNI PIGMENT.
PIGMENT KOJI SVETLI U MRAKU

Fosforescentni pigment u praškastom stanju. Svetli u mraku!

Prilikom izlaganju prirodnom ili veštačkom izvoru, ovaj pigment upija
svetlost, koju u mraku isijava.

Pogodan za veziva na vodenoj bazi i bazi organskih rastvarača (akrili,
epoksidi, poliuretani, poliestri…).

Nanosi se na belu ili svetlo obojene podloge.

Intenzitet i trajanje isijavanja zavise od dužine izloženosti i
intenziteta svetlosnog izvora i koncentracije pigmenta.

Otporan je na atmosferske uslove, UV stabilan.

Za detaljnije informacije o proizvodu pogledati tehnički list.

Izgled nijansi zavisi od podešenosti vašeg ekrana tako da postoji mogućnost odstupanja od originala.

Pakovanja i cene:

Žuto zeleni (20 g) 1200,00
Plavi  (20g) 1300,00