FLUO PIGMENTI

Fluorescentni pigmenti u prahu. Karakteristični „drečavi“ efekat ispoljavaju na dnevnom svetlu. Ovaj efekat se pojačava pod UV svetlom. Napomena: Plavi i violet nemaju efekat fluorescencije kao ostali fluo pigmenti. Plavi nema efekat fluorescencije pod UV svetlom, violet vrlo slab. Osobina nekog fluo pigmenta da svetli više od drugog, zavisi od njegove prirode, ne od kvaliteta. Koriste se za proizvodnju boja. U zavisnosti od namene mešaju se sa odgovarajućim mediumom.


Pakovanja i cene:

teglica 20 g = 1.050,00 din

teglica 50 g = 2.400,00 din


Izgled nijansi zavisi od podešenosti vašeg ekrana, postoji mogućnost odstupanja od originala.

Za detaljnije informacije o proizvodu pogledajte tehnički list.

Proizvode možete naručiti iz ton karte.