Spektar Art je domaća kompanija koja već 20 godina uspešno proizvodi slikarske boje i slikarski materijal visokog kvaliteta.

Spektar Art ima za cilj da kroz kreativan rad i shvatanje tehnologije i proizvodnje kao izazova, uz neprestano istraživanje u pravcu napretka tehnologije i potreba tržišta, ponudi proizvode, ali i savete, koji predstavljaju najbolje rešenje za Vaše potrebe.

Bilo da su to slikarske bojeakrilne i uljane, ili materijali kao što su pigmenti, punioci, smole, mediumi, lakovi, lepkovi i mikstioni, Spektar Art garantuje kvalitet po pristupačnim cenama.