ŠELAK (LJUSPICE I LAK)

Smola biljnog porekla.
Za detaljnije informacije o proizvodima pogledati tehničke listove.

Pakovanja u ponudi: