KRAKEL LAK

Jednokomponentni lak. Koristi za postizanje efekta ispucalosti.
Kada osuši transparentan.
Koristi se u kombinaciji sa acryl hobby bojama. Boja se nanosi na krakel lak i pod uticajem laka- puca. Kroz pukotine na acryl hobby boji videće se podloga na koju je lak nanet. Veličina i oblik pukotina mogu se podešavati načinom na koji se nanosi boja i sam krakel lak. Iz tog razloga, ovaj proizvod pruža mogućnost postizanje velikog broja raznovrsnih efekata.
Za detaljnije informacije o proizvodu pogledati tehnički list.

Pakovanja u ponudi: