FOSFORESCENTNI PIGMENT.
PIGMENT KOJI SVETLI U MRAKU

Pigment u praškastom stanju sa fosforescentnim efektom. Prilikom izlaganja prirodnom ili veštačkom izvoru ovaj pigment upija svetlost, da bi u mraku isijavao svetlost koju je upio.
Za detaljnije informacije o proizvodu pogledati tehnički list.

tehnički list

Izgled nijansi zavisi od podešenosti vašeg ekrana tako da postoji mogućnost odstupanja od originala.

Pakovanja u ponudi: