Damar granule

Damar je prirodna čvrsta smola biljnog porekla.
Pored pravljenja damar laka, može da se koristi i za pravljenje i pripremu fiksativa, mediuma, lakova… u kombinaciji sa drugim smolama, vezivima i voskovima.

Pakovanja u ponudi: